Tillstånd av IVO

ALOIS assistans har tillstånd från IVO. Från och med 2011 krävs det tillstånd från IVO för att bedriva personlig assistans. Tillståndet innebär att man som assistansanordnare måste uppfylla uppställda krav för att få utföra personlig assistans.

Mer om tillstånd kan du läsa här:

https://www.ivo.se/tillstand/sol-och-lss-tillstand/personlig-assistans/

ALOIS assistans har tillstånd som assistansanordnare från 2011. Vi tycker det är positivt att tillstånd och tillsyn sker inom assistansverksamheten. Det bidrar till att kvalitetsnivån höjs bland alla utförare och gynnar alla som har personlig assistans.